Znalecké posudky v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, specializace gerontopsychiatrie

Znalecké posudky v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, specializace gerontopsychiatrie

Soudní znalec zapsaný u Městského soudu pro Prahu 4.