Klinická psychologie a psychoterapie

Psychologická diagnostika

  • Komplexní klinicko-psychologické vyšetření
  • Cílené klinicko-psychologické vyšetření
  • Neuropsychologické vyšetření

Psychoterapie

  • Kognitivně-behaviorální psychoterapie KBT
  • Krizová intervence v akutních stavech životních krizí (úmrtí, rozchod, rozvod, traumatická událost, nezaměstnanost, závažné problémy s výchovou dětí atd.)
  • Psychoterapie u psychosomatických onemocnění, úzkostných stavů, fobií a při depresivních změnách nálady
  • Podpůrná psychoterapie při zvládání obtížných životních situací
  • Psychoterapie nežádoucích stavů – např. nespavost, bolest hlavy
  • Rodinná a párová psychoterapie