Farmakoterapie


Lékař léčí léky. Předchozí věta vyjadřuje zkušenost nejširší pacientské veřejnosti, jež také léky vyžaduje a nejednou spokojenost či nespokojenost s lékařem a jeho léčbou je vázána na  jejich předepsaném množství.

Aplikace chemických látek za účelem obnovy zdraví či dokonce při prevenci poruch zdraví jsou něčím zcela běžným – pro lékaře i pacienta.

O vhodnosti a příznivém účinku racionální farmakoterapie, jejímž předpokladem je správná indikace a spolehlivá spolupráce nemocného, nikdo vážně nepochybuje a je velkým a zcela evidentním blahem.